Prywatne życie zwierząt

Skoki w bok dotyczą bardziej ludzi niż zwierząt, bardziej istot monogamicznych niż poligamicznych i bardziej istot inteligentnych niż nieinteligentnych. Taki obojnaczy ślimak – czy on może wykonać skok w bok? Nie, on jest i samcem i samicą i je