Prywatne życie zwierząt

Torf i bujna bagienna roślinność, jak gigantyczna gąbka, magazynują ogromne ilości wody. Bioróżnorodność bagien jest bogata. Uważa się, że na bagnach żyje najwięcej gatunków zwierząt i roślin.