Prywatne życie zwierząt

W ciągu ostatnich 50 lat średni spadek wielkości populacji dzikich zwierząt wyniósł prawie 70 procent. To zjawisko jest w dużej mierze spowodowane degradacją środowiska oraz kłusownictwo, wynikające z chęci pozyskiwania części ciała zwierząt j