Prywatne życie zwierząt

Motyle posiadają aparat gębowy typu ssącego. W stanie spoczynku ssawka w kształcie trąbki jest zwinięta w spiralę, a podczas pobierania pokarmu rozwija się za pomocą specjalnych mięśni. Rozgwiazda wynicowuje przez otwór gębowy żołądek i wciska