Prywatne życie zwierząt

Zwierzęta kopytne dzielą się na dwie grupy: parzystokopytne i nieparzystokopytne. Parzystokopytne posiadających dwa wyraźnie większe palce zakończone racicami, należą do nich m.in. antylopy, oryksy szablaste, nachury, wielbłądy, sarny i jelenie. Niep