Prywatne życie zwierząt

Pisklaki są karmione przez rodziców, którzy w swoich dziobach przynoszą im pokarm. Drozdy wykonują dziennie około 200 lotów do gniazda z pokarmem w dziobie a u mniejszych ptaków np. u sikorek liczba ta wzrasta do 2000. Pis