Prywatne życie zwierząt

Ryjki u zwierząt mogą być długie, krótkie, kosmate, wąsate, brodate. Najdłuższy ryjek - trąbę ma największy ssak lądowy Europy - słoń. Służy mu do oddychania, podawania sobie pokarmu, picia wody, oddychania podczas gdy płynie zanurzony w wodzi