Prywatne życie zwierząt

Zwierzęta są wokół nas, żyją wokół nas i świetnie sobie radzą. Nawet w mieście, czyli w środowisku, które wydawałoby się zupełnie nieprzyjazne zwierzętom, spotkamy bardzo wiele rozmaitych gatunków. Od bardzo małych do bard