Prywatne życie zwierząt

Dzisiaj opowiemy o rogach i porożach i o tym, jakie funkcje te ozdoby pełnią. Na początku jednak małe wyjaśnienie? Jaka jest różnica między jeleniem a sarną? To nie jest tak, że sarna jest żoną jelenia. To dwa różne gatunki. Jeleń to potężne zwierzę. Samiec może ważyć do 200 kilogramów i nazywany jest bykiem, a subtelna samica nazywana jest łanią. Ich dziecko nazywamy cielęciem. Sarenki to małe zwierzątka. Ich masa ciała waha się między 20 a 25 kilogramów. Samiec nazywany jest kozłem, a samica kozą. Ich dziecię to koźlę…