Prywatne życie zwierząt

Słońce to źródło energii i życia, ale jego nadmiar może być niebezpieczny. Organizmy żyjące na kuli ziemskiej są bardziej przystosowane to znoszenia temperatur niskich. Ewolucyjnie, posiadając więcej tłuszczu i futra, zwierzęta dostosowały się