Prywatne życie zwierząt

Troska w świecie zwierząt wiąże się z przetrwaniem potomstwa. Zwierzęta wykazują w tej kwestii szczególny instynkt. Prawa natury kierują się jednak trochę innymi kryteriami, niż ludzkie. Tutaj najważniejsze jest przetrwanie najbardziej silnych osobników, często kosztem słabszych. Wśród których gatunków znajdziemy najtroskliwszych rodziców?