Prywatne życie zwierząt

Przed wiekami ludzie czerpali wiedzę na temat otaczającego ich świata z przesądów i opowiadań. Na przykład bociany, sowy, czy jaskółki były kojarzone z konkretnymi zjawiskami. W kulturze zwierzęta stawały się często symbolami. W świecie