Prywatne życie zwierząt

Zwierzęta dosłownie postrzegają świat w innych kolorach niż ludzie. Kruk, gawron, kawka, wrona to ptaki o ciemnym, ponurym ubarwieniu. Gdybyśmy jednak zobaczyli je ptasimi oczami, przekonalibyśmy się, że to piękne stworzenia o fantastycznie błyszczących piórach. Ptaki widzą bowiem ultrafiolet. Blaski, które są w stanie dostrzec, informują je na przykład o płci osobnika.