Prywatne życie zwierząt

Altruizm, czyli akt poświęcenia w stosunku do innego osobnika. W świecie zwierząt jest rzadkością. Ujawnia się w przypadkach, gdy rodzice bronią młode przed agresorami. Aktów altruizmu można doszukać się na przykład u pszczół. Kiedy jedna z nich jest atakowana przez szerszenia, inne robotnice przybywają jej na pomoc w nierównej walce. To swoiste poświęcenie wiąże się ze strukturą pszczelej rodziny.