Prywatne życie zwierząt

Nad pytaniem „Co było pierwsze – Jajo czy kura?” głowił się niejeden tęgi umysł w dziejach. Naukowcom jest dziś odpowiedzieć łatwiej. Jajko, z którego wykluła się kura zniósł… dinozaur. Takich bowiem przodków mają ptaki. Fizyczne dowody ewolucji, możemy zaobserwować do dziś. Widoczne są choćby w postaci łusek na nogach niektórych ptaków.