Prywatne życie zwierząt

W świecie zwierząt jest bardzo wiele przypadków i przykładów tego, że to samce rządzą, że to samce są władcami, królami, mocarzami… To samce dyrygują stadem i wszystkimi członkami swojej społeczności. Kiedy lew samiec podc