Projekt: Nadzieja – Rekolekcje Wielkopostne

Państwo Klupczyńscy z Mórki pod Poznaniem prowadzą Rodzinny Dom Dziecka „Bursztynowe Skrzaty”. Wychowują trzynaścioro dzieci: trójkę biologicznych synów, jednego adoptowanego oraz dziewięcioro w pieczy zastępczej. Cel