Programy redakcji ekumenicznej

Program poświęcony zmarłemu we wrześniu 2017 roku śp. ks. sup. Adamie Kuczmie, byłemu zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, a także prezesowi PRE i członkowi Komitetu Wykonawczego KEK. W programie zostanie przypominana sytuacja Polaków mieszkających na dawnych kresach wschodnich Rzeczypospolitej.