Programy redakcji ekumenicznej

Eucharystią w Kościele prawosławnym nazywana jest Komunia Święta. Jest ona najważniejszym spośród wszystkich sakramentów i stanowi centrum duchowości prawosławnej. Jest wspomnieniem i uobecnieniem tego, czego dokonał Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy. Jednakże prawosławne przeżywanie eucharystii nie jest powiązane wyłącznie ze wspomnieniem Wielkiego Czwartku. Sakrament eucharystii jest rozumiany jako rzeczywistość, która realnie przemienia człowieka, daje mu życie wieczne i zalążek Królestwa Bożego, które zaczyna się w tu i teraz. Wokół eucharystii zorientowana została prawosławna eklezjologia, której celem jest zbudowanie wspólnoty eucharystycznej, czyli właśnie Kościoła. O teologicznym i praktycznym rozumieniu tego sakramentu porozmawiamy z dwoma prawosławnymi myślicielami ks. Henrykiem Paprockim oraz ks. Jerzym Tofilukiem.