Programy redakcji ekumenicznej

Wieczerza Pańska, inaczej Komunia Święta, Eucharystia, to w Kościele Metodystów jeden z dwóch najistotniejszych sakramentów, wierzą bowiem, że sakrament ten został ustanowiony przez samego Chrystusa w Wieczerniku. Na określenie tego sakramentu w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym używane są następujące pojęcia: Wieczerza Pańska, Ostatnia Wieczerza, Stół Pański, Święty Pokarm, Święta Komunia, Eucharystia (dziękczynienie za stworzenie i zbawienie), Boska Liturgia. Wymienione określenia wskazują jak wielkie znaczenie do sakramentu Komunii Św. przywiązuje w swej teologii i liturgii Kościół Metodystyczny. Takie podejście jest zrozumiałe w świetle metodystycznej teologii sakramentu, i o nim jest ten reportaż.