Programy redakcji ekumenicznej

Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów w Kościele Starokatolickim Mariawitów. Jego istotą jest przekazanie Ducha Świętego i umocnienie wiary osoby bierzmowanej. Można powiedzieć, że sakrament bierzmowania odgrywa rolę świadomego wyznania wiary dokonywanego przez młodych mariawitów. Człowiek, który przyjmuje ten sakrament jednoczy się z Chrystusem. Bierzmowanie pozwala w sposób bardziej świadomy i pełny żyć każdemu chrześcijaninowi oraz ułatwia działania na rzecz ewangelizacji i rozpowszechniania idei mariawityzmu. Udzielenie sakramentu bierzmowania zarezerwowane jest dla biskupów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Program opowie o roli i znaczeniu sakramentu bierzmowania w Kościele Starokatolickim Mariawitów. Punktem wyjścia do reportażu będzie uroczyste bierzmowanie w Parafii Mariawickiej w Mińsku Mazowieckim. W programie wystąpią kapłani i biskupi kościoła oraz młodzież biorąca udział w tej ważnej i podniosłej uroczystości.