Programy redakcji ekumenicznej

Spowiedź jest sakramentem, poprzez który następuje pogodzenie grzesznego człowieka z Kościołem rozumianym jako wspólnotą świętych. Polega ona na publicznym wyznaniu grzechów bądź, co dziś jest powszechnie przyjęte, na przyznaniu się do nich przed spowiednikiem. Spowiedź w rzeczywistości jest szczerym żalem za grzechy i powinna charakteryzować się metanoią, czyli zmianą dotychczasowego sposobu myślenia, rezygnacją z grzechu i odwróceniem się od niego. Reportaż opowie o sakramencie pokuty, jako drodze powrotu do Boga i sposobie naprawiania w sobie tego, co niedobre. Teologiczny aspekt tego sakramentu przedstawią prawosławni teolodzy ks. Jerzy Tofiluk oraz ks. Henryk Paprocki.