Programy redakcji ekumenicznej

Rozmowa z literaturoznawcą, który opowie o tajemnicach i szyfrach zawartych w tekstach Adama Mickiewicza, prowadzących do tradycji judaizmu. Z czego czerpał? Czy nie z mistyki judaizmu?! Dzieje Pana Tadeusza i ataki na Mickiewicza, że najbardziej wyrazistą postacią jest postać Jankiela, to wyraźny ślad inkorporacji mistycyzmu judaistycznego w mistycyzm chrześcijański.

W reportażu postaramy się pokazać tropy, ślady, które Mickiewicz zawarł w swoich najwspanialszych utworach, przede wszystkim w „Dziadach cz. III”. Przyjrzymy się odwołaniom do Apokalipsy, Księgi Estery, mistyki judaizmu. Przeanalizujemy imię „44”, które oznacza „adam”, a „adam” z hebrajskiego to człowiek...