Programy redakcji ekumenicznej

W Żydowskim Instytucie Historycznym można obejrzeć bardzo interesującą wystawę prac Mieczysława Wejmana (1912-1997), prezentującą wojenne grafiki i szkice. Prace Mieczysława Wejmana powstały w latach 1943 - 1944 i są jednym z najważniejszych polskich dokumentów artystycznych, rejestrujących czas okupacji i zagłady narodu żydowskiego. W reportażu porozmawiamy o tej wystawie, o historii, jaką ona przedstawia oraz o ludziach, którzy w tych trudnych czasach tworzyli sztukę.