Programy redakcji ekumenicznej

Rozmawiamy o Talmudzie, który jako komentarz do Tory jest autorytatywną księgą dla wierzących Żydów. Omawiając różne jego fragmenty, skupimy się na talmudycznym sposobie rozumienia Tory i jednocześnie postaramy się dowiedzieć na czym właściwie polega specyfika Talmudu. Co on zawiera? Czy tylko zmitologizowaną już niechęć do gojów? To niezupełnie tak...