Programy redakcji ekumenicznej

Kolejny odcinek „Szma Israel” poświęcony jest mniejszości żydowskiej, która akurat w Grodzisku Mazowieckim była większością, ponieważ w latach trzydziestych aż dziewięćdziesiąt procent ludności tego miasta była Żydami. Podczas programu przeprowadzona zostanie rozmowa ze świadkiem tamtych lat – niemalże 90-letnim panem Łukaszem, który oprowadza liczne wycieczki. Przyjrzymy się różnym fotografiom, a także usłyszymy o tych ludziach, którzy spoza Polski przyjeżdżają do miasteczka, w którym urodzili się ich dziadkowie.