Programy redakcji ekumenicznej

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w swoich zasadach socjalnych precyzyjnie określa zadania członka Kościoła względem powinności wobec rodziny i dzieci. Ściśle określone zasady funkcjonowania dotyczą dorosłych, ale także tych najmłodszych. W naszym reportażu przyjrzymy się właśnie funkcjonowaniu rodziny i jej członków podczas wspólnej modlitwy, obowiązkach dnia codziennego, a także podczas wykładów religijnych dla dzieci czy też zabawie poprzez integrację i wzajemne poznawanie siebie na rodzinnym pikniku zorganizowanym przez Kościół Metodystyczny. Nie zabraknie również trudnych tematów rozmów w trakcie spotkań z najmłodszymi, takich jak przemoc, zadawanie bólu, ochrona przed wykorzystywaniem bądź molestowaniem seksualnym. W reportażu będziemy się starali dowiedzieć czym dla młodego człowieka jest wiara i wyznawane zasady. Co to znaczy być wierzącym? Jakie wartości są ważne dla chrześcijanina? Jak żyć wyznawanymi wartościami?