Programy redakcji ekumenicznej

Ks. Vasyl Berkyta prowadzi ośrodek pomocy dla uchodźców z Ukrainy – celebruje msze, daje schronienie, organizuje pomoc materialną. Reportaż pokaże miejsce, w którym gromadzą się osoby z Ukrainy, prowadząca porozmawia z Ukraińcami, którzy znaleźli schronienie w Polsce, porozmawia także z ks. Vasylem na temat ulotnej kondycji człowieka i jednocześnie jego sile. Wędrówka, bycie w drodze jest stanem, który być może konstytuuje nas? Jak się w tym znaleźć? Czy można? Jak to jest być gdzieś, pośród obcych, choć nawet życzliwych? Uchodźcy przypominają nam o biblijnej historii Narodu Wybranego, który swoje prawdziwe życie uzyskał właśnie dzięki wędrówce...