Programy redakcji ekumenicznej

Sakrament bierzmowania w teologii Kościoła prawosławnego jest rozumiany jako osobista Pięćdziesiątnica. Bierzmowanie jest sakramentem, w którym będący już w społeczności kościelnej wierzący człowiek otrzymuje dary Ducha Świętego, wspomagające go w życiu chrześcijańskim oraz wzmacniające go w działaniach na rzecz wspólnoty kościelnej. Sakrament ten zazwyczaj jest sprawowany bezpośrednio po chrzcie, choć czasami udzielany jest dorosłemu człowiekowi. Bierzmowanie jako sakrament jest także unaocznieniem wspólnocie stałej obecności Ducha Świętego w Kościele, Który ożywia, przemienia i prowadzi do zbawienia ludzi wierzących.