Programy redakcji ekumenicznej

Współczesny świat – w tym szczególnie pandemia – stawia przed Kościołami wyzwania związane z nowymi formami ewangelizacji i skutecznymi sposobami dotarcia do wiernych. W odpowiedzi na tę potrzebę Kościół Ewangelicko-Augsburski uruchomił projekt „Kościół w sieci”, którego celem jest zebranie różnych projektów i działań internetowych parafii ewangelickich z całej Polski w jednym miejscu – tak by były one łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Na stronie luteranie.pl zbierane są informacje nadsyłane z parafii z całego kraju. Reportaż opowie o celach, założeniach i funkcjonowaniu internetowego projektu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego „Kościół w sieci”. Wystąpią księża i wierni, którzy opowiedzą o znaczeniu Internetu i szeroko rozumianych nowych mediów w ewangelizacji i prowadzeniu działalności duszpasterskiej.