Programy redakcji ekumenicznej

Kościół Polskokatolicki od samego początku swojego istnienia angażuje się w różnorodne projekty i inicjatywy ekumeniczne mające na celu zbliżenie i pogłębiony dialog różnych kościołów chrześcijańskich. Polskokatolicy biorą aktywny udział w pracach Polskiej Rady Ekumenicznej, która prowadzi działania na rzecz budowania jedności chrześcijan, wzajemnego szacunku pomiędzy wyznawcami różnych kościołów i promowania tolerancji religijnej. W ramach Polskiej Rady Ekumenicznej koordynowane są także dwie niezwykle ważne inicjatywy ekumeniczne - odbywający się co roku w styczniu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz organizowany na początku marca Światowy Dzień Modlitwy. Program opowiada o historii, roli i znaczeniu tych dwóch ważnych inicjatyw ekumenicznych oraz o zaangażowaniu księży i wiernych Kościoła Polskokatolickiego w te międzynarodowe projekty.