Programy redakcji ekumenicznej

Gościem Małgorzaty Burzyńskiej-Keller jest dr Artur Podgórski – historyk, badacz akt w IPN. Jego odkryciem jest osoba szczególna ppor. Teodor Fabian Pajewski, żołnierz ZWZ-AK, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Pajewscy byli przedstawicielami szlachty mazowieckiej, a ich majątek znajdował się w Pajewie Wielkim. Teodor Pajewski, to osoba niezwykle barwna, podczas II WŚ przyjął pseudonim Szalony i aktywnie włączył się w konspirację, a także wraz z poznaną w czasie okupacji Emilią Kossower-Rozencwajg, z którą połączyła go długoletnia przyjaźń w pomoc społeczności żydowskiej. Najbardziej znamiennym i utrwalonym w literaturze czynem Teodora Pajewskiego i Emilii Kossower-Rozencwajg pozostaje wyprowadzenie w sierpniu 1943 roku z niemieckiego obozu pracy przymusowej SS w Trawnikach żydowskiego historyka Emanuela Ringelbluma, założyciela archiwum Oneg Szabat. Artur Podgórski jest w trakcie pisania książki o Pajewskim, którego biografia brzmi jak powieść przygodowa. Znamienne jest to, że Podgórski utrzymuje kontakt z dziećmi i krewnymi Pajewskiego, których odszukał i właśnie na podstawie nowych dokumentów, fotografii, odtwarza i weryfikuje niezwykle tajemniczy życiorys „szalonego” podporucznika.