Programy redakcji ekumenicznej

W tym roku Kościół Ewangelicko Metodystyczny w Polsce obchodzi ważną rocznicę – stulecie działalności w naszym kraju. Polski Kościół Ewangelicko-Metodystyczny sięga swymi korzeniami do działalności Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsi misjonarze metodystyczni przybyli do Polski już w 1919 roku na zaproszenie premiera rządu RP Ignacego Paderewskiego - przewodził im ks. mjr Leslie G. White – jednak za początek oficjalnej działalności kościoła uważa się rok 1921. Od samego początku Metodyści rozpoczęli nie tylko działalność duszpasterską, ale także edukacyjną, społeczną i charytatywną. Pomagali ofiarom I wojny światowej, osobom biednym i bezrobotnym. Uruchomili kilka ośrodków pomocy oraz kuchni wydających obiady dla bezrobotnych i bezdomnych. W 1921 roku w Warszawie powstaje istniejąca do dziś Szkoła Języka Angielskiego (English Language College).
W dniach 28-31 października obradowała w Warszawie 99/100 Konferencja Doroczna (Synod) Kościoła. Przebiegała ona pod hasłem: „Wdzięczni w nowe stulecie”. W Synodzie uczestniczyli wszyscy duchowni oraz delegaci świeccy po jednym z każdej parafii, a także osoby przewodniczące stałym Komitetom kościelnym, kaznodzieje miejscowi prowadzący zbory oraz osoby zaproszone imiennie przez przewodniczącego Konferencji.