Programy redakcji ekumenicznej

26 września 2021 roku w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie odbyła się Złota Konfirmacja. Kilka osób, które pięćdziesiąt lat wcześniej przystąpiło do konfirmacji będzie mogło jeszcze raz przeżyć i wspomnieć tamte wydarzenie i emocje, które im towarzyszyły. Konfirmacja w Kościele Ewangelicko-Reformowanym jest potwierdzeniem chrześcijańskiej dojrzałości, aktem potwierdzającym chrzest oraz przynależność do Kościoła. Samo słowo konfirmacja pochodzi z łaciny i oznacza potwierdzenie oraz umocnienie. Do konfirmacji przystępują osoby już świadome swojej tożsamości potwierdzając swoją przynależność wyznaniową. Konfirmacja nie ma charakteru sakramentu, jest czynnością kościelną, uroczystością wyrosłą jedynie na niwie Kościoła ewangelickiego. Polega ona na publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem. Uroczystość bezpośrednio wiąże się z pierwszym w życiu młodego człowieka przystąpieniem do Wieczerzy Pańskiej. Samą uroczystość poprzedzają nauki przedkonfirmacyjne, które mają za zadanie poznanie zawartego w sakramencie Wieczerzy Pańskiej daru. Pięćdziesiąt lat temu grupkę młodych ludzi konfirmowali ks. sup. Jan Niewieczerzał i ks. Bogdan Tranda. W reportażu chcemy pokazać uroczystość Złotej Konfirmacji, opowiedzieć o znaczeniu konfirmacji w Kościele Ewangelicko-Reformowanym, porozmawiać z uczestnikami i prześledzić losy i działalność konfirmantów.