Programy redakcji ekumenicznej

W tym roku Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce obchodzi ważne wydarzenie – setną rocznicę urodzin wybitnego duchownego, teologa i nauczyciela akademickiego ks. prof. Witolda Benedyktowicza. Był on niezwykle ważną postacią nie tylko dla Kościoła Metodystycznego, ale dla całego ruchu ekumenicznego w naszym kraju. Witold Benedyktowicz urodził się 25 czerwca 1921 roku w Krakowie. Po II wojnie światowej w 1947 roku został wyświęcony na pastora – rozpoczął także studia teologiczne w Instytucie Ekumenicznym w Bossey związanym ze Światową Radą Kościołów. W 1950 roku uzyskuje na Wydziale Teologii Ewangelickiej UW tytuł magistra, po czterech latach tytuł doktora teologii, a w roku 1980 uzyskuje tytuł profesorski. Oprócz kariery naukowej i akademickiej ks. prof. Benedyktowicz działał również w Kościele Metodystycznym i Polskim Ruchu Ekumenicznym. W latach 1969-1983 sprawuje urząd zwierzchnika Kościoła Metodystycznego, a pomiędzy 1975-1983 pełnił funkcję Prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej. Ksiądz profesor zmarł 21 stycznia 1997 roku. Program opowie o życiu ks. prof. Witolda Benedyktowicza. Wystąpią w nim wychowankowie, przyjaciele i rodzina ks. profesora. Punktem wyjścia do reportażu będzie poświęcona jego osobie konferencja naukowa organizowana na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.