Programy redakcji ekumenicznej

W listopadzie 1940 roku, z inicjatywy historyka dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale utworzonej przez niego organizacji Oneg Szabat powstało archiwum. Grupa, licząca kilkanaście osób, podjęła sią zadania zbierania i opracowania szeroko pojętej dokumentacji losów Żydów pod okupacją niemiecką. Działalność Oneg Szabat była całkowicie tajna. Mieszkańcy getta nic o niej nie wiedzieli. Jako przykrywkę dla swoich działań Oneg Szabat wykorzystywało Żydowską Samopomoc Społeczną, organizację jawną, tolerowaną przez okupanta, ale prowadzącą także szeroką aktywność podziemną. Całe ocalone Archiwum zawiera ponad 35 tysięcy dokumentów, które przeważnie nie mają odpowiedników w innych zespołach archiwalnych na świecie. Są ostatnimi świadectwami o życiu, cierpieniu i śmierci pojedynczych osób, a także całych społeczności z miast i miasteczek rozrzuconych po całej Polsce. Stanowią bezcenne źródło do badań nad Zagładą. Reportaż opowie o tym jak dziś funkcjonuje Archiwum, kto z niego korzysta i czy poszukiwania nieodnalezionej części będą kontynuowane.