Programy redakcji ekumenicznej

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza siedem kościołów członkowskich: Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Chrześcijan Baptystów. Rada działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania dobrych i przyjaznych stosunków między Kościołami. Swoją działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje działa charytatywne, prowadzi dialog międzywyznaniowy, współpracuje z mediami oraz realizuje różnorodne projekty społeczne i edukacyjne. Od 2017 roku PRE prowadzi projekt Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji „Gościnny Kościół”. Jego celem jest pomoc Kościołom członkowskim Rady w przygotowaniu osób do zaangażowania w pomoc migrantom i uchodźcom. W ramach projektu organizowane są coroczne ogólnopolskie konsultacje, szkolenia dla multiplikatorów, spotkania informacyjne w Kościołach. W siedzibie PRE działa także specjalny punkt informacyjny w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje o uchodźcach w Polsce i na świecie. Organizowane są także kursy i szkolenia dla uchodźców przebywających w Polsce – w tym lekcje języka polskiego.