Programy redakcji ekumenicznej

W świecie religijnych podziałów jakie dotknęły wspólnoty żydowskie w osiemnastowiecznej Europie, Wielki Gaon Wileński odgrywał jedną z najważniejszych ról będąc przywódcą przeciwników rodzącego się chasydyzmu i jednym z oponentów haskali, ruchu żydowskiego oświecenia. O jego naukach oraz trwającej w Żydowskim Instytucie Historycznym wystawie rozmawiamy z Moniką Krawczyk.