Programy redakcji ekumenicznej

Duchowość młodych cechuje się specyficznymi potrzebami. Słowa i pojęcia teologiczne nie są dla nich wystarczającą podstawą wiary. Młodzież często potrzebuje pomocy i konkretnego planu rozwoju a o to dużo łatwiej gdy zgromadzi się w swoim środowisku, gdzie przeżywanie wiary jest bardziej emocjonalne i doświadczeniowe. Jedną z takich propozycji, doświadczeniowego przeżywania wiary jest wakacyjny obóz dla młodzieży w Antonielowie, zorganizowany przez kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Kielcach, dostosowany do wieku i potrzeb młodzieży. Czas wolny, wakacje, relaks, bliskość natury sprzyjają refleksjom na temat własnych przekonań, poglądów, wiary. W reportażu zarejestrowanym podczas wspomnianego spotkania spróbujemy wspólnie z młodzieżą oraz obecnymi tam pastorami zastanowić się nad tym jak wygląda,, strefa młodych w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym. Jak młodzi ludzie wyobrażają sobie rolę Kościoła w ich życiu jak wyobrażają sobie swoją rolę we wspólnocie Kościelnej? W jakim kościele, w jakiej formule czują się najlepiej, czego oczekują od współczesnego Kościoła, jak ma się zmieniać, jak wyglądać w przyszłości? Co wiara wnosi w ich codzienne życie?