Programy redakcji ekumenicznej

Aldersgate Day to dzień obchodzony przez metodystów 24 maja lub w najbliższą tej daty niedzielę. Ten dzień przypomina wydarzenia z 1738 roku, kiedy ksiądz Kościoła anglikańskiego, John Wesley uczestniczył w spotkaniu grupowym w Aldersgate w Londynie, gdzie doświadczył pewności swojego zbawienia. Było to kluczowe wydarzenie w życiu ks. Wesleya, które ostatecznie doprowadziło do rozwoju metodystów w Wielkiej Brytanii i Ameryce. John Wesley był jednym z dziewiętnaściorga dzieci pastora Kościoła anglikańskiego. Jego dziadek też był duchownym, dlatego John również zaczął służyć Kościołowi. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim, a święcenia przyjął w 1727 roku. Razem z młodszym bratem utworzył tzw. Święty Klub świeckie stowarzyszenie skupiające młodych mężczyzn, głównie studentów oksfordzkich, mające na celu działalność misyjną. Z czasem ten ruch przekształcił się w Kościół Metodystyczny.
W Kościele Ewangelicko – Metodystycznym silnie podkreślana jest konieczność odnowy wewnętrznej, duchowego i moralnego odrodzenia człowieka. Metodyści wzywają do nawrócenia się od grzechów do Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wierzą, że każdy człowiek powinien podjąć świadomą decyzję bezgranicznego zaufania Jezusowi Chrystusowi jako osobistemu Zbawicielowi. Pewność zbawienia i życia wiecznego może być dostępna już tu na ziemi: każdemu, kto wierzy. Reportaż opowiada o początkach ruchu metodystycznego.