Programy redakcji ekumenicznej

Jung Jidysz to grupa artystyczna działająca w Łodzi w latach 1919-1921, zrzeszająca twórców pochodzenia żydowskiego. Do grona jej założycieli należeli: Jankiel Adler Mojżesz Broderson, Marek Szwarc, Wincenty Brauner. Z grupą związanych było także wiele postaci środowiska artystycznego. Jung Jidysz była jedną z kilku grup działających w okresie międzywojennym, związanych z nurtem ekspresjonizmu. Od około 1917 roku w różnych miejscach w Polsce ujawniał się on w sztuce powstających ugrupowań artystycznych: Ekspresjonistów Polskich (później Formistów) w Krakowie, czy Buntu i kręgu pisma „Zdrój” w Poznaniu. W Łodzi pod nazwą Jung Jidysz działała nie tylko grupa, ale od 1919 roku ukazywało się pismo pod redakcją Mojżesza Brodersona, w którym publikowane były manifesty tego środowiska.
W listopadzie będziemy gośćmi Muzeum Sztuki w Łodzi, które zgromadziło sporo prac tej grupy. Bardzo specyficzny klimat Łodzi i właśnie ta Awangarda to temat szalenie interesujący ludzi sztuki na całym świecie. Gościem programu jest Adam Klimczak, jeden z autorów wystaw i opracowań historycznych dotyczących tej formacji.