Programy redakcji ekumenicznej

Początki polskiej parafii ewangelickiej w Zielonej Górze sięgają 1946, kiedy do miasta przybył ks. Karol Świtalski, następnie pracę tam rozpoczął ks. Jan Zajączkowski. Dziś proboszczem parafii jest ks. Dariusz Lik. Oprócz działalności duszpasterskiej prowadzi on różnorodne działania o charakterze edukacyjnym i pomocowym. W 2006 roku, parafia wspólnie z Rycerskim Zakonem Śląskich Joannitów założyła Luterańską Stację Diakonii. Od lat realizują program „Organizacja opieki pielęgniarskiej i socjalnej dla bezdomnych i najuboższych mieszkańców Zielonej Góry”.