Programy redakcji ekumenicznej

W obliczu ostatnich wydarzeń na arenie politycznej warto przypomnieć heroiczne postawy Polaków podczas II wojny światowej. W znanej z gościnności Polsce, mówienie o osobach, które ratowały Żydów przed zagładą, brzmi wyjątkowo. Zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, nawet jeśli jest niepopularne, staje się konieczne dziś, by zachęcić innych do ich naśladowania.
W okolicach Łowicza żyją rodziny, których rodzice, dziadkowie, kuzyni, pomagali Żydom, za co groziła śmierć. I jednak tak skrajny rodzaj konsekwencji nie złamał moralnego kręgosłupa niektórych osób. Przypomnimy niezłomne postawy takich osób, ich wspomnienia i chwile, w których zachowali się honorowo.