Programy redakcji ekumenicznej

Chrzest jest sakramentem, który łączy wszystkich chrześcijan. Z jednej strony jest realizacją polecenia Chrystusa, które wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła. A z drugiej strony jest to bardzo osobiste wydarzenie w życiu człowieka, które jest wyrazem jego wiary, chęci bycia w Kościele oraz podjęcia odpowiedzialności za swoje chrześcijańskie życie. O chrzcie w ujęciu teologicznym i praktycznym, a także o znaczeniu chrztu dla kultury europejskiej porozmawiamy z dwoma prawosławnymi teologami ks. Henrykiem Paprockim oraz ks. Jerzym Tofilukiem.