Programy redakcji ekumenicznej

Wielki Piątek jest pamiątką męczeńskiej śmierci Zbawiciela Jezusa Chrystusa za grzechy. Ewangelicy uważają ten dzień jako jedno z największych świąt chrześcijańskich. W dzień Wielkiego Piątku wierni wyciszają się, by właściwie przygotować się do Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to związane z ewangelicką duchowością, która koncentruje się na wewnętrznym doświadczaniu i przeżywaniu Chrystusa w Słowie Bożym i sakramencie.
Nabożeństwa te nazywane są nabożeństwem pod krzyżem; tego dnia milkną dzwony, krzyż zasłonięty jest kirem, a nakrycia ołtarzowe są czarne. W kościołach podczas nabożeństwa czytana jest Historia Męki i Śmierci. Przejmująco w tym dniu brzmią ewangelickie pieśni pasyjne, który słowa i muzyka wyjątkowo poruszają. Nabożeństwo prowadzi proboszcz parafii ks. Michał Makula, kazanie wygłosi bp kościoła ks. Jerzy Samiec.