Programy redakcji ekumenicznej

Udział Kościoła polskokatolickiego w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. W styczniu każdego roku prawie wszystkie Kościoły Chrześcijańskie w Polsce i na całym świecie organizują ekumeniczne modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości społecznej. W Polsce nabożeństwa te od tal 50-tych organizuje Polska Rada Ekumeniczna, zaś Kościół Polskokatolicki jest zaangażowany w jej działania.