Programy redakcji ekumenicznej

Pastor Janusz Daszuta wraz z rodziną mieszkał w Zaborzu. To tu od wielu lat wspólnie z żoną organizował Wioski Indiańskie dla dzieci. Pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego był od 1996 roku. Był także przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i członkiem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. W latach 2003 - 2007 pełnił funkcję radnego Miasta i Gminy Morawica. Był współinicjatorem odbywającego się w rocznicę pogromu żydowskiego, 4 lipca, w Kielcach, Marszu Pamięci i Modlitwy. To między innymi za tę inicjatywę został doceniony w 2015 roku i uhonorowany nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka ustanowioną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Był także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Program jest wspomnieniem i hołdem dla tego wyjątkowego człowieka.