Programy redakcji ekumenicznej

XVI Dni Odnowy organizowane przez Kościół Ewangelicko - Metodystyczny odbyły się pod hasłem: „Otwarci wiarą, nadzieją i miłością”. Te coroczne wakacyjne spotkania są okazją do wymiany spostrzeżeń i oświadczeń dotyczących życia wiernych Kościoła metodystycznego w Polsce i na świecie. W programie Dni Odnowy nie brakuje wspólnej modlitwy, konferencji i spotkań.