Programy redakcji ekumenicznej

W dniach od 15 do 17 sierpnia 2018 r. w Warszawie odbyły się organizowane przez Kościół Ewangelicko-Metodystyczny XV Dni Odnowy. Hasłem spotkania są słowa „Zaproszeni do przemiany”.
To coroczne wakacyjne spotkanie jest okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń dotyczących życia wiernych Kościoła metodystycznego w Polsce i na świecie. W programie spotkań nie brakuje wspólnej modlitwy, konferencji i spotkań. Gościem honorowym wydarzenia był ks. Bill Mullally z Kościoła Metodystycznego w Irlandii.