Programy redakcji ekumenicznej

Sakrament namaszczenia olejem świętym, swymi korzeniami, sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Modlitwa i namaszczenie olejem chorego wskazane są w Nowym Testamencie: „Choruje ktoś pośród was? Niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana! A modlitwa wiary zbawi dotkniętego słabością i Pan mu ulży, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 13-16). Troska o chorych wiernych jest obowiązkiem całego Kościoła. Obrzęd ten powinien być sprawowany w cerkwi, w obecności wspólnoty parafialnej. W obrzęd uzdrowienia powinien być zaangażowany cały Kościół, ponieważ choroba jednego z członków, podobnie jak grzech każdego z nich, dotyka całego Kościoła. O tym sakramencie rozmawiamy z dwoma teologami prawosławnymi – ks. Henrykiem Paprockim oraz ks. Jerzym Tofilukiem.